Benvinguts a la meva plana personal

Voldria que fos un lloc, en la que, a part d’informar sobre les meves activitats com a director d’orquestra, pedagog i professional de la música, sigues una plataforma útil, d’intercanvi d’idees i d'experiències en l'àmbit més ampli del pensament.
Sempre he cregut en l'Home, i pensat en la Música com a mitjà o com l'eina que permet la trobada i la evolució de les persones.

Es per això que la meva vocació musical s'ha orientat cap a la direcció d'orquestra, entenent aquesta activitat no com l'exercici de poder i domini per la possibilitat d'imposar criteris, sinó més aviat, en el sentit d'actuar com a coordinador d’actituds, un líder, un conductor que entén la seva missió:

Transmetre el missatge de la música, i de liderar el procés interpretatiu, es a dir, crear les condicions necessàries perquè la música neixi i sigui possible la comunió entre les persones.
Sempre estaré agraït a qui fou el meu mestre, Sergiu Celibidache, per haver-me ensenyat i orientat, no solament en el camp de la direcció d'orquestra, també en altres àmbits de la vida, la qual cosa m'ha permès trobar el camí i complir la missió que de segur se m'ha encomanat.
Francesc Llongueres, director d'orquesta,