La crisi i els valors perduts.

La crisi econòmica afecta més o menys a tothom. De totes maneres els primers que la pateixen són aquells que tenen la seva activitat centrada en el camp de la cultura. Sembla natural que el primer que cal reduïr siguin totes aquelles activitats relacionades amb les...

Maria del Mar Bonet a Cadaqués

Maria del Mar es va trobar com a casa seva. Tot i que es va anunciar el concert com la seva primera actuació a Cadaqués, ella ho va desmentir tot seguit, havent estat la seva vinculació amb la vila des de sempre molt estreta i en un moment donat va agraïr la presència...