Festival de Cadaqués (3)

by | març 19, 2009 | Cadaqués

No puc opinar sobre el resultat musical del nou projecte del Festival 2008, ja que no he assistit a cap dels concerts programats. He pogut, però copsar les diferents opinions dels assistents, havent trobat, com és natural, gent a favor i altres en contra. El model actual és totalment oposat al que vaig implamentar en la meva etapa de director del festival. És un altra manera de pensar, però no per això menys respectable.
El que no es pot admetre de cap manera són els comentàris despreciatius per part de l’actual director i pel mateix alcalde, apareguts a la premsa i al catàleg del Festival – potser com a justificació per haver realitzat un canvi tant substancial de model- i que poden molestar a tots aquells que durant més de 35 anys han fet col·laborat a donar al Festival l’actual prestigi.