Seminaris de direcció de grups instrumentals i corals 2019/2020

by | set. 23, 2019 | news

A CÀRREC DE  FRANCESC LLONGUERES, director dorquestra

 

Novembre:  15, 16 i 17/ Gener: 24, 25 i 26/ Març: 6, 7 i 8 / Maig: 22, 23 i 24

 

dirigit a: 

 directors dorquestra / de cor i, en general, a futurs directors de conjunts instrumentals, o vocals. També adequat per a músics instrumentistes (directors de pupitre); pedagogs i ensenyants en general.
 Aquesta formació respon a nombroses demandes dorganitzacions culturals (conservatoris i escoles de música, centres cívics etc.), que necesiten especialistes que menin als seus conjunts instrumentals, orquestres de corda, bandes, cors, música de cambra etc. per un camí enriquidor i creatiu.
 Es proposa un treball personalitzat i adaptat a cada participant segons el seu nivell musical, tenint en compte la seva experiència humana, musical etc.
 Tres nivells: debutant, mitjà i de perfeccionament.

 

a càrrec de: Francesc Llongueres, director dorquestra.

Ha estudiat a Alemanya la Fenomenologia de la música i la direcció dorquestra amb el mestre Sergiu Celibidache del qui fou alumne destacat i assistent. Ha sigut fundador i director de Virtèlia Escola de Música, del Festival Internacional de Música de Cadaqués i actualment dirigeix lorquestra BCN Sinfonietta. Com a director invitat ha actuat amb nombroses orquestres a Cataluña (O. Ciutat de Barcelona. O. Solistes de Catalunya, Banda Municipal de Barcelona , O. de Cadaqués, etc.),a Espanya (O. RTVE.; O. de Valladolid, O. de Valencia etc.) y també amb orquestres en diversos países (World Orquestra de J.J.M.M , YMSO Londres etc.). Ha impartit cursos en diferents conservatoris i centres musicals dEspaña, també a lestranger en els dominis o àmbits  de la música de cambra, cultura musical i cursos de direcció dorquesta i coral.

sessions /horaris:

 4 seminaris durant lany: novembre: 15,16 i 17/ gener: 24, 25 i 26/ març 6, 7 i 8/ maig 22, 23 i 24.
 4 sessions de 4 hores per seminari (2 sessions teòriques / 1 sessió tècnica aplicada/ 1 sessió de pràctiques amb grup instrumental o vocal)
 divendres : de 16 h  a 20h (teòrica)/ dissabtes: matí de 10 h  a 14 h (teòrica)/tarda: de 16 h a 20h (tècnica  aplicada)/ diumenge: de 10h  a 14h (pràctiques amb grup de músics professionals)

temàtica:

 Tècnica gestual bàsica de direcció Fenomenologia musical (teoria sobre la  interpretació) Anàlisi musical Pràctiques amb cor pilot i grups instrumentals– Comunicació musical i metodologia de lassaig etc. 

 

repertori:

 novembre (quartet corda): B. Bartok: 10 peces fàcils* / I.Albéniz:  Cadiz, Asturias, Mallorca**; E. Toldrà: Quartet per lArt***
 gener (quintet fusta): J.Ch.Bach: allegretto*;  G.Bizet: suite de Carmen**; A.Malcom: Three Shanties***
 març (quartet vocal): anònim XVI:pavana amor que tens ma vida*; L.Pearsall: Cants i rialles*; J.Brahms: Waldesnacht*/ Bibiloni:la dama de Mallorca**; Taltabull: Mort i assumpció de Santa Maria (Alfons X)**; A.Bruckner: Pange lingua**/ Ramler: Der Augenblick***; Taltabull: Madrigal***;M. Massoti: con el vito***
 maig (quintet metall): Bach: Wachet auf…º*/ Ravel: Pavane**/ Gershwin: An american i París.***
 Les partitures es podràn trobar oportunament a la web.
 (nota: nivell 1 */ nivell 2 **/ nivell 3 ***)

 

preus :

alumnes actius: curs complet (4 seminaris)=  670 / 1 seminari de cap de setmana 180  / alumnes oients: curs complet 300  / 80  (per seminari).

Incripcions /informació: 

 INSTITUT JOAN LLONGUERES www.joanllongueres.cat

secretaria: Sònia  Rubio

Carrer Séneca 22,  08006, Barcelona/ Tel. 932 17 18 94: 

e-mail : info@joanllongueres.cat 

 

notes:

1. El curs complert consta de quatre seminaris. Sadmeten, però, inscripcions de manera parcial.
2. En funció del numero dassistents, circumstàncies personals, assistència regular  etc. es podran considerar descomptes i beques (parcials o totals)
3. La proposta definitiva de programa sestablirà oportunament i els alumnes poden també fer les seves propostes. 
4. Es requereix un mínim de 4 alumnes per a obrir un seminari i el director del curs te la facultat de resituar als alumnes al nivell que li correspongui a cada moment.
5. Els alumnes que assisteixin a un mínim de 3 seminaris gaudiran dun certificat dassistencia.
6. altres sessions per a completar el curs: 
1. Classes individuals: 40  sessió (90) / col·lectives 25  (120) dorquestra